מדינת וממשלת ישראל

האם אלה ראויים לברכה?

לפני כשנה, בעת ההפגנה באוהלים מול משרד ראש הממשלה, הורה מורנו ורבנו הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל שלא לומר את התפילה לשלום המדינה, כדי שלא לברך את "ראשיה שריה ויועציה". לאחר השבת כתב אחד התלמידים מכתב שאלה לרב, כדי שיבאר טעמו. והרב כתב את התשובה המובאת לפניכם בציטוט מדויק:

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל | תשרי התשנ"ו