תורה והלכות ציבור

תקנות הקהל

מה כוחן של תקנות על הציבור ומה התוקף של חוקי הכנסת?

הרב הלל גפן | כ"ב חשוון תשע"ו