ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

עיון בתפילה לשלום המדינה א'

הסבר על התפילה; המדינה כראשית צמיחת גאולתנו.

הרה"ג חיים שטיינר | י"ד אייר תשס"ט