מדינת וממשלת ישראל

מלוכה ומשפט

מעלת חודש אייר - המסוגל לחכמה; הקשר בין מלוכה למשפט, מדוע אומרים אנו "יגון ואנחה" בתפילת שמונה עשרה דווקא ב"השיבה שופטנו"? הצער גדול מאד כאשר משתמשים בצדק לרעה; הנהגה ומנהג בעניין הליכה לערכאות.

הרב משה חביב | ד' אייר תשס"ח