ברכת החמה

ברכת החמה והלכותיה

הלכות ברכת החמה, סדר ברכת החמה, מהי ברכת החמה, נספח: תקופת שמואל ותקופת רב אדא.

הרב יוסף צבי רימון | ניסן תשס"ט