ברכת החמה

האור והמאורות

על האור והמאורות והגדרת מהות ברכת הלבנה, החמה ומעשה בראשית

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | אדר תשס"ט