שקלים

תרומת מחצית השקל

הרב דב בערל וויין | שבט תשס"ט