שקלים

שקלים של התחדשות

ננסה לבאר הפעם מה פשרה של מגבית מיוחדת זו? והרי בכל שנה משמיעים על השקלים!

הרב יוסף כרמל | כז אדר א תשס"ח