שקלים

מחצית השקל לשעה ולדורות

ענייני מניין בני ישראל בחטא העגל ולדורות באמצעות השקלים

הרב משה גנץ