שקלים

ארבע פרשיות

מהן ארבע פרשיות; קביעת זמנן; החובה להצמיד את פרשת פרה לפרשת החודש.

הרב רואי מרגלית | כ"ט שבט תשס"ט