שקלים

החצי הסגולי והחצי הבחירי

הרב דוד חי הכהן | אדר תשס"ג