שקלים

כסף הכיפורים

עניינים שונים בפרשת שקלים.

הרה"ג אביגדור נבנצל