בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
12 שיעורים
  undefined
  43 דק'
  אורות התחיה

  בית המקדש - שלימות המציאות

  אורות התחיה פסקה ה' (המשך)

  בית המקדש חיבר בין עולמות עליונים לתחתונים. כל המציאות תשמח בבניין המקדש.

  הרב אליהו ברין | ז' אב התשע"ב
  undefined
  43 דק'
  אורות התחיה

  מהות המצוות התלויות בארץ בימינו

  אורות התחיה פסקה ה' (המשך)

  המצוות התלויות בארץ הדרדרו בימינו רחוק ממהותן האמיתית, ותפקידו לשמש ציונים לקומה גבוהה בהרבה. המצוות התלויות בארץ מרוממות אותנו לצורת החיים השלימה. חשוב לדמיין את הקיום המלא של מצוות אלו

  הרב אליהו ברין | כט' תמוז התשע"ב
  undefined
  43 דק'
  אורות התחיה

  התורה והמצוות הן הקישור בין עמ"י והמדרגה העליונה

  אורות התחיה פסקה ה' (המשך)

  לגלות יש ערך חיובי של חיבור עבר ועתיד והכשרת העולם להופעת החיים השלימה של הגאולה. מערך התורה והמצוות יוצא מהאוצר הרוחני שבתוכנו, ולכן גם במצוות דרבנן יש ביטוי חיוני של האומה. המצוות התלויות בארץ קושרות את הציבור יחד , וכן קושרת את הארציות עם המקדש.

  הרב אליהו ברין | כב' תמוז התשע"ב
  undefined
  43 דק'
  אורות התחיה

  גדלות עם ישראל והשפעתו על העולם

  אורות התחיה פסקה ה'

  אפילו בדברים שבהם לכאורה יש שוויון בין עם ישראל לשאר העמים, אצל עם ישראל יש להם ערך אחר. לעתיד לבוא יתגלה לעולם שעם ישראל נותן לו את תוכן החיים היותר גבוה. כל התקדמות צריכה להיות מחוברת לעבר. כפי גודל היעוד כך משך הזמן שלוקח להגיע אליו. כל התנועות בעולם חיוביות רק אם הן נהיות חלק מהקודש

  הרב אליהו ברין | טו' תמוז התשע"ב
  undefined
  41 דק'
  אורות התחיה

  תפקיד הכהנים (המשך)

  אורות התחיה פסקה ד'

  עם ישראל מחובר כאחד לקב"ה על ידי הכהנים, רק בזמן שהוא מיושב בארץ ישראל. הכהונה צריכה פיתוח במשך הרבה זמן. ביאור חטאם של בני עלי - הפרדה בין הקודש ובין החול במקום החיבור שעליו מופקדים הכהנים. בעולמנו לא ניתן שכל העדה יהיו כהנים.

  הרב אליהו ברין | ח' תמוז התשע"ב
  undefined
  43 דק'
  אורות התחיה

  הכהנים לב האומה

  אורות התחיה פסקה ד'

  באומה יש אנשים מורמים מעם שדרכם כל האומה מחוברת לרבש"ע, ויחד עם זה האומה מחוברת גם לתכונות הארציות. הכהנים שואבים את כוחם מהכלל ומלמדים עליו.

  הרב אליהו ברין | א' תמוז התשע"ב
  undefined
  44 דק'
  אורות התחיה

  הגאולה בנויה על העבר ומאירה אותו

  אורות התחיה פסקה ג'

  התנועה הציונית פעלה על פי האמונות שוהדעות של העבר, ומתוכה מתגדל אור העבר. בגאולה יתבעו אנשי הרוח לפתח את התורה השלמה - הפנימית והנגלית. כאשר בעם ישראל תהיה הופעה כללית ומוסרית שלמה, אז נגיע אל החיים הנשגבים

  הרב אליהו ברין | כד' סיון התשע"ב
  undefined
  44 דק'
  אורות התחיה

  המוסר בטבע האומה

  אורות התחיה פסקה ג'

  בצורה האידאלית זרימת החיים הטבעית של עם ישראל הולכת עם המוסר ולא מתנגדת לו. שאיפת הטוב אצל הגוי מכוסה ואטומה ע"י מערכת החיים שלהם. בגלות עם ישראל היה מנותק מהחומר, ושאיפת החיים הטבעית שלו התבססה. בימינו שאיפה זו מתחברת עם החומריות בעקבות תחית ישראל בארצו.

  הרב אליהו ברין | יז' סיון התשע"ב
  undefined
  42 דק'
  אורות התחיה

  יצירת ישראל - כאשר הוא משמר את אפיו המיוחד

  אורות התחיה פסקה ב'

  רק אם עם ישראל ישמור על צבינו המיוחד של חיי ציבור קדושים, על בסיס זה יבנו כוחות המדע והיצירה באומה.

  הרב אליהו ברין | י' סיון התשע"ב
  undefined
  41 דק'
  אורות התחיה

  הנטיות הטבעיות באומות ובישראל

  אורות התחיה פסקה ב'

  התופעות בעולם מתחילות מההמון על ידי נטיות טבעיות שנובעות מרצון לשרוד בתור אומה.

  הרב אליהו ברין | כה' אייר התשע"ב
  undefined
  42 דק'
  אורות התחיה

  המתכונת הציבורית של עבודת האלקים

  אורות התחיה פסקה א'

  המתכונת הציבורית של עבודת ה' שונה מזו של היחיד. בין השאר הדבר בא לידי ביטוי בהבדל בין עבודת ה' המחייבת את החיים ולבין זו ששוללת אותם.

  הרב אליהו ברין | יח' אייר התשע"ב
  undefined
  41 דק'
  אורות התחיה

  המוסר בעם ישראל ובעמים

  פסקה א'

  מכיון שאי אפשר לחנך ציבור, האומות לא יכולות לבנות תשתית מוסרית שלמה. המוסר האלוקי נמצא בעצמותו של עם ישראל וכך הוא משמש - "שארית פליטה" לאנושות.

  הרב אליהו ברין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il