אורות התחיה

ציפייה לישועה

דברי הרב קוק זצ"ל, באורות התחייה, על תהליך הגאולה והתקדמותה. חשיבות הציפייה לישועה.

הרב חיים אביהוא שוורץ | ד' אדר תש"ע