אורות התחיה

שלושה מרכיבים באומה

אורות התחיה י"ח

באומה פועלים כוחות שונים: הקודש הלאומיות והליברליזם. ציבורים שונים פועלים בהם במינונים שוני, ועלינו להכיר בערך שלושתם ולהאיר בתחום המיוחד לנו.

הרב מרדכי גרינברג | ט"ו חשוון תשפ"א