מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

המחנך הגדול של הדור

מתוך כנס לזכרו של הרצי"ה תשס"ז

מתוך כנס לזכרו של הרצי"ה תשס"ז

הרב יהושע רוזן זצ"ל | א' ניסן תשס"ז