מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

מדינת ישראל ומדיניות השלטון

מתוך כנס לזכרו של הרצי"ה תשס"ז

הרב צבי יהודה היה המדריך האידיאולוגי והמכוון של תנועת ההתישבות ביהודה ושומרון. הוא היה מבחין בין היחס למדינת ישראל שהיא מתנה אלוקית לאחר 2000 שנות גולה, לבין מדיניות הממשלה, שאותה ביקר. הניתוק מהשורשים ומתורת ישראל הביא לניתוק מהלאומיות.

הרה"ג דוב ליאור | א' ניסן תשס"ז