מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

חזרנו הביתה ולא נזוז מכאן

מתוך כנס לזכרו של הרצי"ה תשס"ז

מתוך כנס לזכרו של הרצי"ה תשס"ז

הרב יצחק שילת | א' ניסן תשס"ז