יום עיון לדיינים - חנוכה תשפ"ב

גדרן של התקנות הממוניות

מתוך יום העיון לדיינים ואברכים בכוללים לדיינות שהתקיים בכ"ה כסלו תשפ"ב בישיבת בית אל

הרב אריאל בראלי | כ"ה כסלו תשפ"ב