יום עיון לדיינים - חנוכה תשפ"ב

המעמד ההלכתי של דרישת החוק לרישום בטאבו

מתוך יום העיון לדיינים ואברכים בכוללים לדיינות שהתקיים בכ"ה כסלו תשפ"ב בישיבת בית אל

הרב אהרן פלדמן | כ"ה כסלו תשפ"ב