דרכים מעשיות

מגמת הגירוש

מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

שלום בית או דבר ה'; תוצאות "ההתחברות"; הפקת לקחים; לוקחים את ההנהגה לידים.

הרב אליקים לבנון | י"ח אלול התשס"ה