מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

מהלכו הרוחני של הרצי"ה

מתוך כנס לזכרו של הרצי"ה תשס"ז

הרב צבי יהודה הוביל מהלך של תנועה רוחנית של גידול תלמידי חכמים שאוהבים את עם ישראל ואת ארץ ישראל; הצמיחה הרוחנית לנוער ובכלל עם קום המדינה;הרב חינך להאמין "שיש לכל יהודי נשמה אלוקית ושמהלך התחיה של עם ישראל בשובו לאדמתו יוביל לתשובה".

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' ניסן תשס"ז