מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

לחיות מתוך התורה

מתוך כנס לזכרו של הרצי"ה תשס"ז

לרב היתה אישיות גדולה, הוא היה מעל ענייני עולם הזה. "הוא לא היה משועבד לסדרי אכילה ושינה". כל הדברים שאכל היו כי כך ראוי על פי התורה. לדוגמא, היה אוכל ביצה כי הגמרא משבחת את מאכל הביצה. וכן היה אוכל פת שחרית כי הגמרא שיבחה את אכילת פת שחרית.

הרב ירחמיאל וייס | א' ניסן תשס"ז