שיחות ליום ירושלים

דבר ה' של הקץ

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ד בישיבת מרכז הרב

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ד בישיבת מרכז הרב

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | יום ירושלים התשס"ד