ירושלים

מקדש מלך עיר מלוכה

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ד בישיבת מרכז הרב

א. מדוע נאחזת הטומאה דוקא בירושלים? כשהיתה ירושלים חרבה נשארה בה לחלוחית של קדושה וכוחות הטומאה ביקשו לינוק ממנה. עתה לאחר שמתחילה השכינה לחזור למקומה, מפרכסים כוחות הטומאה פרכוסי גסיסה. ב. אנחנו צריכים לנצל את רגעי ההתעלות והשמחה כדי להתפלל לקב"ה מקירות ליבנו לגאולה שלמה.

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | יום ירושלים התשס"ד