שיחות ליום ירושלים

מעלתה של ירושלים

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ד בישיבת מרכז הרב

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ד בישיבת מרכז הרב

הרב יעקב שפירא | יום ירושלים התשס"ד