שיחות ליום ירושלים

להוביל בעוז

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ד בישיבת מרכז הרב

א. ירושלים – קומה נוספת בגאולה, ממנה תצא אורה לעולם. ב. לאחר מלחמת ששת הימים החמצנו הזדמנות הסטורית ליישב את כל יהודה ושומרון. ג. תפקידנו - להוביל ולהנהיג את המדינה ולא להיגרר. ד. המוסר היהודי – מלחמה במי שנלחם בנו, לא לחשוש מפגיעה ב"חפים מפשע", המחפים על פושעים. ה. בברכת הודיה צריך שיהיו שני תלמידי חכמים, כדי שהיא תהיה עמוקה ומעומק הלב. ו. "נוער הגבעות" - נוער הדבק בכל נימי נפשו ברגבי אדמתינו. ז. ארץ ישראל נקנית ביסורים. ח. כשאנחנו נשדר עוז וגבורה – לא תהיה לאירופה הצבועה פתחון פה.

הרה"ג דוב ליאור | יום ירושלים התשס"ד