יום ירושלים תשס"ד

הפצת תורה מתוך קדושת ירושלים

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ד בישיבת מרכז הרב

א. ירושלים מרוממת ומקדשת את כל הבאים אליה. ב. קדושת העיר העתיקה שהיא "לפני ה'". ג. תכלית הלימוד - ללכת ממושב למושב ולהפיץ תורה. ד. המוסר היהודי – להעניש קשות כל מי שפוגע בעם ישראל.

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | יום ירושלים התשס"ד