שיחות ליום ירושלים

כיבוש ישראל תוך סיכון

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ד בישיבת מרכז הרב

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ד בישיבת מרכז הרב

הרב נח ויז'ונסקי | יום ירושלים התשס"ד