שיחות ליום ירושלים

ותחזינה עינינו

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ד בישיבת מרכז הרב

א. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ב. שמחה למרות הקשיים, כי כך סדרה של הגאולה. ג. מדברי הרב קוק על תנועת "דגל ירושלים". ד. אנחנו מתפללים "ותחזינה עינינו" – שהעינים יפתחו לראות כיצד הקב"ה מחזיר את שכינתו לציון.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | יום ירושלים התשס"ד