עניינו של יום

תורה ומלכות

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ה - בישיבת מרכז הרב

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ה - בישיבת מרכז הרב

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | ערב יום ירושלים התשס"ה