שיחות ליום ירושלים

קדושת ירושלים בזכות מסירות הנפש

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ה - בישיבת מרכז הרב

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ה - בישיבת מרכז הרב

הרב יעקב שפירא | ערב יום ירושלים התשס"ה