עניינו של יום

ההתגלות שבכיבוש ירושלים

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ח בישיבת מרכז הרב

ירושלים מאחדת את ישראל. ענייננו ביום ירושלים לזכור את הנקודה הפנימית המשותפת לכל ישראל - שלמות האומה, התורה והארץ.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח אייר התשס"ח