יום ירושלים תשס"ח

ירושלים וברכת כהנים

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ח בישיבת מרכז הרב

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ח בישיבת מרכז הרב

הרב הראשי ישראל מאיר לאו | כ"ח אייר התשס"ח