דיני ממונות במשפחה

חיוב אדם המזיק בין איש לאשתו

מתוך הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

מתוך הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ח' טבת התשס"ח