חסידים מספרים

חינה של ירושלים

"איני מסתגל לתנאי החיים בירושלים" – כאשר הארץ מוצאת חן בעיני רואיה, כאשר ירושלים נושאת חן בעיני יושביה, לא יהיה קושי שבעולם שיעיב על האהבה הזו; אולם אם נתקלקל אותו חן, אז יצוצו הקשיים הטכניים כביכול ויתבעו את פתרונם;

הרב אריה הנדלר | תמוז תשס"ד