שיר למעלות ארצנו

ירושלים

הקדמה, תולדות ירושלים, ירושלים בשנים קדמוניות,ירושלים בתקופת המקדש, ימי בית שני, ירושלים בחורבנה, ירושלים בידי אדום, ירושלים בידי ישמעאל, ירושלים בימי הצלבנים, תקופת הכיבוש התורכי, המנדט הבריטי, ירושלים מאז קום המדינה.

הרב דוד חי הכהן | שבט תש"ע