ירושלים

תפילה בכיוון ירושלים

שיעור כללי של ראש ישיבת "היכל אליהו" כוכב יעקב - למה מתפללים בכיוון של ירושלים? לשיעורים נוספים מבית מדרשה של הישיבה: www.toraisrael.com או בגוגל "ישיבת היכל אליהו".

הרב שאול דוד בוצ'קו | אייר התשע"ג