שיחות ליום ירושלים

ירושלים הפרטית והכללית

ירושלים משקפת בפנימיותה גם עומק של מסירות נפש לה' יתברך וגם יופי חיצוני המתגלה דוקא מתוך מעלת הקשר לבורא; יופיה של ירושלים.

הרב עידו יעקובי | כ"ז אייר תשס"ז