שיעורי הלכה נוספים

תפילה בהליכה לשיטת הרמב"ם

הכנס השנתי למורשת הרב קאפח

בירור הלכתי בדעת הרמב"ם בעניין הליכה בשעת התפילה

הרב עוז-יעקב קאפח | ט"ו תמוז התשס"ט