הכנס השנתי למורשת הרב קאפח תשס"ט

נטילת שכר עבור לימוד תורה במשנת הרמב"ם

כנס למורשת הרב קאפח תשס"ט

כנס למורשת הרב קאפח תשס"ט

הרה"ג יעקב אריאל | ט"ו תמוז תשס"ט