תקיעת שופר

שנה שמתחילה בשבת - תהיה רעה?!

ליל הושענא רבא בישיבת רמת גן תש"ע

כשלא תוקעים בשופר ולא נוטלים את ארבעת המינים, אין סיכוי לצאת זכאי ולהיות זכאי לגשמים, אז כיצד מוותרים על כך כשהחג יוצא בשבת?

הרב אהרון הראל | אור לכ"א תשרי תש"ע