הסוכה והלכותיה

מהותם של לילות סוכות - הישיבה בסוכה

ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן תש"ע

עיקרו של חג הסוכות הוא הישיבה בסוכה. מה היא מהותה של הישיבה בסוכה. עיון דברי חז"ל ובדברי התורה על חג הסוכות בפרשת אמור.

הרב יהושע שפירא | אור לכ"א תשרי תש"ע