עניני החג

סוכות - חג האסיף, חג העתיד וחג ההווה

ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן תש"ע

סוכות הוא חג האסיף גם במובן החקלאי, גם במובן ההלכתי וגם במובן הנפשי. אך מצד שני יש בו גם נקודה עתידית, וגם התמקדות בנקודה ההווית.

הרב עידו גנירם | אור לכ"א תשרי תש"ע