תשובה

דברי חיזוק והתעוררות

מתוך כינוס של ארגון "הידברות", היכל יד אליהו

מתוך כינוס של ארגון "הידברות", היכל יד אליהו

הרב ישראל יעקב לוגסי | ח' תשרי תשס"ט