בונים את הקומה הבאה

השתיקה פסולה!

פרופ' אליאב שוחטמן - מכללת "שערי משפט"

עמדתו הבסיסית של המשפט העברי היא, שעל בית הדין לדון דין אמת (שבת י'). יכולתו של בית הדין לדון דין אמת, מותנית בשיתוף פעולה מלא של בעלי הדין והעדים. לפיכך, מחייבת התורה כל אדם היודע עדות, שלא לכבוש עדותו.

רבנים שונים | כ שבט תש"ע