בונים את הקומה הבאה

זכות המחאה

מנהיגות יהודית העולה מן העם ופועלת איתו ולמענו, אמורה להיות קשובה לו ולחפוץ בדו-שיח עימו, דבר שמתנהל, בין היתר, באמצעות המחאה וההפגנה.

הרב מוטי קרפל | טבת תש"ע