בונים את הקומה הבאה

בואו והפגינו

היה ניתן לחשוב שבמשטר מלוכני, כפי שמשרטט הרמב"ם, אין מקום להפגנות. אולם, הרמב"ם לא מזכיר איסור למחות כנגד החלטות המלך, אלא רק איסור לבזות את המלך, ומהגמרא אף עולה שמחאה כנגד שלטון היא מצוה, ובלבד שלא תכלול ביזוי.

הרב עדו רכניץ | שבט תש"ע