בונים את הקומה הבאה

לעובדה ולשומרה

נדבך האחריות תובע מכולנו ענווה אל מול אוצרות הטבע אשר הפקיד הבורא למשמורת. ניצול חכם בידינו אותם נצרוך בתבונה ובחסכנות, ונפתחם רק בפיתוח בר-קיימא ענוותני וחכם.

הרב נעם פרל | תמוז תש"ע