הלכות ירושלים והמקדש

הגבלה באכילת קדשים בירושלים (חלק י"ט)

בירושלים הוגבלה אכילת הקדשים; קדשי קדשים בתוך השטח המוגדר בהר הבית "לפנים מן הקלעים" וקדשים קלים בתוך חומות העיר; מקורות לחיוב לאכול קדשים קלים דווקא בתוך חומות ירושלים.

הרב יוסף כרמל | התשס"ד